Unikátní technologie masírování stroji Schröder

Masírovací zařízení Schröder řady MAX se skládá se ze statického bubnu a rotující hřídele s lopatkami, buben je tvořen dvojitým pláštěm pro velmi efektivní chlazení produktu. Technologie je vhodná pro maso bez kosti a bez kůže.

Jedná se o technologii, která umožňuje výrazné zvýšení produktivity. Díky aktivní masáži pohybujících se speciálních lopatek dochází k rychlé efektivní aktivaci proteinů a aktivnímu zapracování láku ve velmi krátkém čase. Toto je klíčem k vyššímu zadržování vody a vyššímu výnosu při krájení prostřednictvím lepší soudržnosti produktu po nářezu.

Masírovací zařízení umožňuje velmi jednoduché naplnění bubnu pomocí vakuového nasávacího systému, uživatelsky nenáročné vyprazdňování bubnu a možnost dodatečného nasávání láku a dalších ingrediencí v průběhu masírování.

Celková technologie zaručuje neporušení celistvosti svaloviny.

Šunka po masírování

Šunka po masírování

Pečeně po masírování

Pečeně po masírování

Testování technologie na produktech v České Republice

Technologie masírovacích zařízení MAX byla testována v několika renomovaných masokombinátech v České Republice.

Testovanými produkty byly šunky s nízkým nástřikem (10%) až s vyšším nástřikem (80%) a dále celé svaloviny (boky, krkovice, pečeně a další).

Doba masírování šunkových produktů se pohybuje od 2 hodin (šunky s vyšším nástřikem) do 3 hodin (šunky s nízkým nástřikem) v závislosti na velikosti svaloviny a její úpravě před masírováním. Doba masírování celé svaloviny (boky, krkovice, pečeně) se pohybuje okolo 3 hodin.

Výborné výsledky byly získány při masírování boků, doba masírovacích cyklů byla v celkové délce 2 hodiny, což je oproti používaným technologiím značné zkrácení doby. Výsledkem je produkt nejvyšší kvality bez jakéhokoli porušení.

Výsledkem je značné snížení masírovací doby až o 75 % (původní délky programů na tamblerech ostatních výrobců byly v rozmezí 6 až 12 hodin). Toto má za následek výrazné snížení nákladů na masírování a výrazné zvýšení produktivity.

Produkty po následných tepelných úpravách vykazují nejvyšší kvalitu a to v zabarvení produktu a soudržnosti produktu po nařezání.

Ukázky finálního produktu

Ukázka finálního produktu 2 Ukázka finálního produktu 1 Ukázka finálního produktu 3

Bok před masírováním

Bok před masírováním

Bok po masírování

Bok po masírování